Nasza przygoda ze Spadochronem rozpoczęła się w podczas koleżeńskiego spotkania  w czasie wakacji w 2012 r. wtedy to narodził się pomysł stworzenia czegoś, co wesprze działalność naszej szkoły. Pomysły były różne, jednak utworzenie stowarzyszenia wygrało. Pomysł ten został przedstawiony na pierwszej powakacyjnej Radzie Pedagogicznej. Wszyscy nauczyciele jednogłośnie opowiedzieli się za utworzeniem stowarzyszenia oraz wpisali się na listę członków zrzeszających Stowarzyszanie.

Choć sprawy formalno-prawne były w toku, to wspólnie z Panią Dyrektor  podjęliśmy decyzję o utworzeniu świetlicy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły. Pierwsze zajęcia wystartowały już w październiku

14 grudnia 2012 r. nasze Stowarzyszenie otrzymało osobowość prawną, która umożliwiła nam składanie wniosków w celu pozyskiwania dotacji, które realizujemy dzięki przyznanym środkom finansowym.

Jest organizacją non-profit , zależną od dobroczynności sponsorów, pokrywających koszty kierowania i organizacji naszych działań.

Stowarzyszenie skupia przede wszystkim nauczycieli uczących w Zespole Szkół nr 3 w Płońsku oraz  rodziców dzieci uczęszczających to tej szkoły. W naszej działania staramy się zjednoczyć  rodziny osób niepełnosprawnych oraz specjalistów dla wspólnej sprawy tj. poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie oferty edukacyjno – terapeutycznej oraz poszerzaniu świadomości lokalnego środowiska na temat problemów osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Ważną rolę w naszej działalności odgrywają wolontariusze.

Jesteśmy wdzięczni za każdą formę wsparcia finansowego oraz rzeczowego (np. sprzęt biurowy, zabawki itd.). Każda pomoc może się przydać!

Żeby działać potrzebujemy nie tylko dotacji, ale również osób chcących poświęcić swój     czas pracując w charakterze wolontariatu. Potrzebujemy tak wielu wolontariuszy jak to tylko możliwe. Napisz do nas przez formularz kontaktowy, lub przyjdź do siedziby organizacji.