NASI WOLONTARIUSZE

Bieńkowska Maria

Biesalski Dariusz

Mirosława Giedrojć

Czapliński Artur

Dudek Danuta

Faron Aldona

Góral Małgorzata

Śmigrodzki Bogdan

Wierzchowska Giedrojć Iwona

Zdunowska-Pająk Małgorzata

Anna Młotek

Katarzyna Gmurczyk

Wszyscy nauczyciele pracujący w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. St. Kostki w Płońsku.