LOGO

Razem możemy więcej,

Wspólnie wygramy każdy dzień,

Jeśli otworzysz serce

Troski odejdą w cień.

 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem nauczycieli i rodziców dzieci i młodzieży uczącej się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. św. St. Kostki. Naszym zamiarem jest także wspieranie rodzin dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwoju tak aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt borykania się z chorobą dziecka. Tak jak każda organizacja pozarządowa, tak i nasze stowarzyszenie powołało spośród swoich członków Zarząd.

Władze Stowarzyszenia serdecznie zapraszają wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły oraz każdą osobę, której głęboko na sercu leży los osób z dysfunkcjami rozwojowymi do wpisywania się w poczet członków Stowarzyszenia Spadochron.