Zarząd:

  • Małgorzata Góral-  Prezes stowarzyszenia
  • Irena Olszewska-Kon – Wiceprezes stowarzyszenia
  • Iwona Wierzchowska-Giedrojć – Sekretarz stowarzyszenia
  • Renata Grochowska – członek zarządu
  • Katarzyna Gmurczyk- członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

  • Anna Młotek
  • Małgorzata Pająk
  • Danuta Dudek