W tym roku obchody MDON połączone były z Przeglądem Twórczości Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „QLTRALni MY ze sztuką na TY”. Jest on podsumowaniem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Spadochron”, który został dofinansowany przez Zarząd Starostwa Powiatowego w Płońsku. Tym ogromnym przedsięwzięciem chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na to, że wśród niepełnosprawnych są osoby obdarzone różnego rodzaju talentami, a ich twórczość i wrażliwość potrafi zaskakiwać i wzruszać niekiedy do łez.
Po raz pierwszy mogliśmy gościć nowe władze powiatowe w osobach: Pani Starosty – Elżbiety Wiśniewskiej, Pana Wicestarosty – Krzysztofa Wrzesińskiego, Przewodniczącego Rady Powiaty – Pana Dariusza Żelasko, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Pana Józefa Bluszcza oraz Naczelnika Wydziału Zdrowia Oświaty Kultury i Spraw Społecznych – Pana Pawła Dychto.
Swoją obecnością na przeglądzie zaszczycili nas nasi sprawdzeni przyjaciele z grupy teatralnej „Teatr na miarę dziecka” z SOSW w Jońcu oraz grupa „Iskierka” z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Płońsku. Naszą szkołę reprezentowała grupa artystyczna SPADOCHRON.
Jury w składzie: Joanna Ruszkowska, Robert Poryziński, Kryspin Dawidko i Igor Pawlak stanęło przed trudnym zadaniem wyłonienia laureatów. Po długiej i intensywnej naradzie wyłonili zwycięzców:
I miejsce – w kategorii piosenka – zdobyła Justyna Wyszyńska z WTZ w Płońsku, II – Kamil Smoliński z SOSW w Płońsku, III – Natalia Krawczyk z SOSW w Płońsku a IV Marcin Krztoń i Olga Skwarska z WTZ w Płońsku.
W kategorii piosenka Pani Justyna Wyszyńska z WTZ została uhonorowana niecodzienną nagrodą a nawet nagrodami zaśpiewanie piosenki finałowej z Panem Kryspinem Dawidko oraz najważniejsza nagrodę ufundowaną przez Miejskie Centrum Kultury nagranie w profesjonalnym studio działającym w MCK w Płońsku za co z całego serca dziękujemy.
W kategorii – małe formy teatralne – zwycięzcami zostali artyści z „Teatru na miarę dziecka ” z SOSW w Jońcu, II miejsce zajął – SPADOCHRON z SOSW w Płońsku. Trzecią lokatę zajęli artyści z „Iskierki” WTZ w Płońsku.
W kategorii rękodzieło – I miejsce zajęła Iga Olkuska z SOSW w Jońcu, II miejsce zajęła Iwona Łukasiewicz z WTZ w Płońsku i III miejsce zajął Michał Zakobielski z SOSW w Płońsku. Nagrodę specjalną otrzymały dzieci z przedszkola Bajka w SOSW w Płońsku. Nagrody zostały zakupione w ramach dotacji celowej projektu „QLTRALni MY”.
Dziękujemy wszystkim za udział, pomoc i obecność 🙂