ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Rozwoju „Spadochron” w Płońsku
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku

WSPÓŁORGANIZATOR:
Zarząd Starostwa Powiatowego w Płońsku

Zapraszają uczniów szkół specjalnych, uczestników warsztatów i ośrodków opiekuńczych do wzięcia udziału w Płońskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „SPADOCHRON” 2018, który odbędzie się 27 listopada 2018 r. w godz. 10.00-15.00
w Sali gimnastycznej SOSW w Płońsku ul. Młodzieżowa 11a

Zgłoszenia można kierować drogą elektroniczną wypełniając formularz na naszej stronie :
www.spadochron.zs3.pl, pocztą elektroniczną na adres: spadochron@sosw.plonsk.pl
lub listownie na adres:
Stowarzyszenie Spadochron, ul. Młodzieżowa 11a 09-100 Płońsk
Regulamin przeglądu oraz stosowne zgody i zgłoszenia dostępne są na naszej stronie:
www. spadochron.zs3.plonsk.pl
Telefon kontaktowy: 600306112 lub 661957170