Płoński Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

27 kwietnia 2015 r. w godzinach 10.00-14.00 w Sali teatralnej im. Ks. Mirosława Tabaki. Kościół parafii św. Maksymiliana Kolbe (ul. Ks. Romualda Jaworskiego 1)
zapraszamy na
Płoński Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych ?SPADOCHRON? 2015

ORGANIZATORZY:
Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Rozwoju ?Spadochron? w Płońsku
WSPÓŁORGANIZATOR:
Zespół Szkół Nr 3 w Płońsku

W przeglądzie uczestniczą: ZS nr 3 w Płońsku Grupa teatralna SPADOCHRON działająca przy MCK w Płońsku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pułtusku, Caritas Diecezji Płockiej WTZ w Płońsku, Stowarzyszenie ?Bądźmy Razem? w Płońsku, Szkoła Podstawowa w Baboszewie.

CELEM PRZEGLĄDU JEST:
? prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych;
? propagowanie śpiewu, tańca, wspólnego muzykowania oraz różnych form aktywności artystycznej;
? promowanie młodych talentów;
? rozwijanie zdolności artystycznych osób niepełnosprawnych;
? przełamywanie stereotypu wizerunku i wartości sztuki osób niepełnosprawnych;
? zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych, poprzez współpracę i wymianę doświadczeń między placówkami.

KATEGORIE KONKURSOWE:
1. Przegląd piosenki.
2. Małe formy teatralne.
3. Przeglądowi towarzyszyć będzie: kiermasz prac plastycznych i wyrobów rękodzieła.

Komentarze zamknięte.